11/26/2014 9:42:45 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้บริหารหอพักรายวันสำหรับบัณฑิต ปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา โทร.045-353089 ในวัน เวลาราชการ ค่าห้องพักคืนละ 400 และ 200 บาท
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพัก   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2557
 2.กำหนดการตรวจสอบภาระคุมสอบปลายภาค(ด่วนมากที่สุด)
กรรมการคุมสอบสามารถตรวจสอบภาระคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 57 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 3.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชา 1502100การดูแลสุขภาพตามวัย(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชา 1502100การดูแลสุขภาพตามวัย ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา ที่คณะเภสัชฯด่วน ภายในวันที่ 25 พ.ย.2557 เรื่องการมีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชาดังกล่าว 1.นส.รพีพัสตร์ บัวเขียว 2.นส.ชุดาพร คุณาคุณ 3.นส.ธิดาโรจน์ กันยาธง
ประกาศโดย   ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2557
 4.สำนักบริหารทรัพย์สินฯจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่ อาคารบริการ หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 11.00 - 14 .00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์) โทร 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2557
 5.ทุนการศึกษานายปกรณ์พล เทวฤทธิ์(ด่วนมากที่สุด)
นายมงคล บุญเสนอ, น.ส.ธนารัตน์ บัลลังก์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคาร/หนังสือขอบคุณ ณ งานสวัสดิการ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 6.ทุนการศึกษา รศ.ดร.พจน์ ไชยเสนา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวเบญจวรรณ เวียงสมุทร คณะพยาบาลศาสตร์, ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคาร/หนังสือตอบขอบคุณ ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 7.ทุนการศึกษานางสายเพชร อักโข ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวปิยพรวดี ทองดี คณะรัฐศาสตร์, นายจีรศักดิ์ ซีซอง คณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคาร/หนังสือขอบคุณ ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 8.แต่งหน้าบัณฑิต ม.อุบลฯ งานพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนมากที่สุด)
ดำเนินการโดยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทีมช่างแต่งหน้าทำผมPROFESSIONAl MAKE UP P-GOLF โทร 081-1489816
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2557
 9.บัณฑิต ปี 2556 รับชุดครุย วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค.57(ด่วนมากที่สุด)
ณ.ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 -16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร 081-6565299 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
 10.ประกาศ !! งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ย้ายกลับไปให้บริการที่เดิม (ตึกอธิการหลังเก่า ชั้น 1)(ด่วนมากที่สุด)
แจ้งย้าย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล จาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ย้ายกลับไปที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
 11.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 12.ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 13.ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 )เพิ่มเติม)(ด่วนมากที่สุด)
คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 14.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
ีรายชื่อบัณฑิตแจงตามคณะต้นสังกัดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศโดย   นางนิตยา ชาลีพรหม   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 15.ประกาศการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2557(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2537 หรือผู้มีอายุครบ 20 ปีบรืบูรณ์ ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   นายอินทนู สร้อยผาบ งานกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
 16.จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษา ม.อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 17.แจ้งนักศึกษาระดับป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 18.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 19.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมาก)
กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 20.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 21.นักเรียนใน
NEW MSG
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2557
   
      
    contact staff : -