3/1/2015 5:56:30 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2557ระดับอุดมศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวฐิติพร ประสานสุข รหัสนักศึกษา 5617405972 คณะบริหารศาสตร์ ติดต่อรับเอกสารทุนการศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ภายในวันนี้ ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2558
 2.นศ.ที่อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ ยื่นเรื่องขอลาพักฯ หรือรักษาสภาพฯ ภาคการศึกษา2/57 ภายในวันที่ 13 มี.ค.58(ด่วนมากที่สุด)
(1) นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2/57 ให้ยื่นเรื่องลาพักการศึกษา (2)นักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร หรือรอผลการเรียน หรือรอเทียบโอนหน่อยกิต ก็จะสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นเรื่องรักษาสถานภาพ มิฉะนั้นจะถูกประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 3.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 4.แจ้งนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 รับบัตรนักศึกษาที่ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด้วยตัวเอง
ที่ ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 5.แจ้งนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนระดับปริญญาโท-เอก(ด่วนมากที่สุด)
ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านระบบReg. และชำระเงินตามที่ปฏิทินกำหนด หากไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนกรุณาแจ้ง สนง.บริหารบัณฑิตฯ โดยด่วนโทร 045-353130 หรือ www.facebook.com/GradUBU
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2558
 6.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 7.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
12 มกราคม-3 เมษายน 2558 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักประจำปีการศึกษา 2558 ทาง www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพัก   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2557
 8.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 9.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -