1/30/2015 11:57:41 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 รับบัตรนักศึกษาที่ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด้วยตัวเอง
ที่ ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 2.แจ้งนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนระดับปริญญาโท-เอก(ด่วนมากที่สุด)
ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านระบบReg. และชำระเงินตามที่ปฏิทินกำหนด หากไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนกรุณาแจ้ง สนง.บริหารบัณฑิตฯ โดยด่วนโทร 045-353130 หรือ www.facebook.com/GradUBU
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2558
 3.การลงทะเบียนเรียนโดยยื่นใบคำร้อง 2/2557(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องและรายวิชายังไม่ปรากฎในระบบ REG ให้ติดต่องานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 30 ม.ค.58 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 4.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 5.ประกาศการลงทะเบียนรายวิชา 1446200 Service Psychology for Tourism(ด่วนมากที่สุด)
เรียนวันจันทร์ 09.00-12.00 น. ห้อง LA306 นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้ติดต่ออาจารย์พัชรี ธานี
ประกาศโดย   คณะศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
 6.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
12 มกราคม-3 เมษายน 2558 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักประจำปีการศึกษา 2558 ทาง www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพัก   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2557
 7.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 8.ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารรอบแรกปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกประกาศเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   อินธนู สร้อยผาบ   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 9.ห้องพักรับรอง ม.อุบลฯ(ด่วนมาก)
เปิดให้บริการห้องพักรายวัน คืนละ 400 บาท เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ ห้องพิเศษ คืนละ 500 บาท สำรองห้องพัก โทร.081-8787491 / 045-353062
ประกาศโดย   สำนักบริหารทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2558
 10.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -