5/27/2015 10:32:23 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศวิชาปรัชญากับชีวิตและสังคม(ด่วนมากที่สุด)
คณะศิลปศาสตร์ ปิดรายวิชา 1431102 วิชาปรัชญากับชีวิตและสังคม กลุ่ม 1 ในภาคฤดูร้อน/2557 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในกลุ่ม 2 เรียนทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศโดย   ศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 3.แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานทะเบียนฯ ( ชั่วคราว)(ด่วนมากที่สุด)
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ขัดข้องไม่สามารถใช้เบอร์ภายในได้ หากท่านใดประสงค์จะติดต่องานทะเบียนฯ กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ 088-703-4661 และ 088-703-6558 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
 4.ประกาศปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
ปิดหอพักทุกหอพัก (ลีลาวดี 1-2, ราชาวดี 1-4,ราชพฤกษ์ 1-2) วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (คลิกอ่านรายละเอียด)
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2558
 5.ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรายวิชาในเทอม 3/2557 จำนวน 2 รายวิชา(ด่วนมากที่สุด)
1. 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาพวัยรุ่น เรียนวันอังคาร 09.00-16.00 น. และ พุธ 09.00-12.00 น. 2. 1903 307 เพศศึกษา เรียนวันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. และ ศุกร์ 09.00-12.00 น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2558
 6.วิชาศึกษาทั่วไป ภาคฤดูร้อน/2557(ด่วนมากที่สุด)
วิชา 1447103 รู้เท่าทันสื่อและสารเทศ นศ.สามารถลงทะเบียนเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือรายวิชาเลือกเสรี เรียนทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
ประกาศโดย   คณะศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2558
 7.กำหนดการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชาผ่านระบบ REG ภาคการศึกษา 3/57(ด่วนมากที่สุด)
ตามปฏิทินการศึกษา กำหนดให้ นศ. ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชาผ่านระบบ REG ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-ถึง 7 มิ.ย.58 งานทะเบียนฯ จะดำเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนฯ ผ่าน REG ได้ในวันที่ 4 พ.ค.58 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2558
 8.สั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยได้ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ประกาศโดย   สำนักบริหารทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2558
 9.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2(ด่วนมากที่สุด)
เริ่มวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2558 รับสมัครหอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวชาย, หอสวัสดิการ ห้องน้ำรวม ชาย/หญิง สมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ที่ http://www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 10.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 11.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 12.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -