เมนูหลัก

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหอพัก(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2559 ที่ชำระเงินค่าบำรุงหอพักเป็น 2 งวด กรุณาตรวจสอบรายการแจ้งหนี้ในระบบ reg. และติดต่อชำระค่าบำรุงหอพัก งวดที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2559 (วัน เวลาราชการ) ที่ จนท.การเงินฯ สำนักงานหอพักนักศึกษา
 ประกาศโดย   ฝ่ายหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2559
2.การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559(ด่วนที่สุด)
 นศ.ที่ยังค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2559 (ยกเว้นนศ.ทุน/กู้ยืม) โปรดติดต่อ งานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการชำระเงิน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 59 หากพ้นกำหนด จะประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียนและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่องานทะเบียนฯ
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2559
3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันฯ ภาคการศึกษา 1/2559 เพิ่มเติม (คณะวิทยาศาสตร์)(ด่วนที่สุด)
 ให้ นศ.ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (รายชื่อตามประกาศ) ดำเนินการชำระเงินที่กองคลัง (แจ้งชื่อและลำดับ *ไม่ต้องแนบใบแจ้งยอด) ตามวันที่ประกาศกำหนด(คลิกหัวข้อเพื่ออ่านประกาศและตรวจสอบรายชื่อ)
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
4.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559(ด่วนที่สุด)
 ให้ นศ.ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 (รายชื่อตามประกาศ) ดำเนินการชำระเงินที่กองคลัง(แจ้งชื่อและลำดับ *ไม่ต้องแนบใบแจ้งยอด) ตามวันที่ประกาศกำหนด(คลิกหัวข้อเพื่ออ่านประกาศและตรวจสอบรายชื่อ)
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2559
5.นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน1/59 ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ ภายในวันที่ 30 ก.ย.59(ด่วนที่สุด)
 นศ.ที่มีความประสงค์พักการเรียนเนื่องจากเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยและยังมีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องลาพักฯ/นศ.ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องรักษาสถานภาพภายในวันที่ 30 ก.ย.59
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2559
6.ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559(ด่วนที่สุด)
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2559
7.การจัดจำหน่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนที่สุด)
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
8.ประกาศคณะศิลปศาสตร์(ด่วนที่สุด)
 ระวัง! สื่อชวนเชื่อสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ หรืออ้างว่าสอนโดย “อาจารย์ ม.อุบลฯ” ใช้คำว่า “UBU” เป็นต้น คณะศิลปศาสตร์ ขอชี้แจงว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ใช่อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้นักศึกษาอย่าหลงเชื่อสื่อและคำชวนเชื่อ ดังกล่าว!!
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
9.ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
10.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
 คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
11.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนที่สุด)
 คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
 ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
12.การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   งานวินัยและสวัสดภาพนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฎาคม 2559
เวลา   สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels