2/27/2015 12:56:36 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันศุกร์ที่ 27 ก.พ.58 วันสุดท้ายชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่กองคลัง (ตึกอธิการหลังใหม่)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่กองคลัง (ตึกอธิการหลังใหม่) ได้ถึงวันศุกร์ที่ 27 ก.พ.58 นี้ ก่อนเวลา 15.30 น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353117,045-353118   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2558
 2.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวปฏิมา หิงษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ติดต่อเซ็นต์เอกสารเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2558
 3.นศ.ที่อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ ยื่นเรื่องขอลาพักฯ หรือรักษาสภาพฯ ภาคการศึกษา2/57 ภายในวันที่ 13 มี.ค.58(ด่วนมากที่สุด)
(1) นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2/57 ให้ยื่นเรื่องลาพักการศึกษา (2)นักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร หรือรอผลการเรียน หรือรอเทียบโอนหน่อยกิต ก็จะสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นเรื่องรักษาสถานภาพ มิฉะนั้นจะถูกประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 4.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 5.ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ปี 2558(ด่วนมากที่สุด)
นายวิสุทธิ์ ตันสกุล คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อรับแบบตอบรับขอรับทุนต่อเนือง/แบบรายงานผลการศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษ สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 6.ทุนการศึกษามูลนิธิของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.อภิชญา คำทวี,น.ส.วรรณณา โพธิสาร,นายอลงกรณ์ โสมเกษตรรินทร์,น.ส.อัจฉริยา สดีวงษ์,น.ส.นริศรา มีทอง,น.ส.พัชรา นนท์ตา ติดต่อรับเช็คเงินทุนการศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 7.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการรศึกษา ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
เพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน (สำหรับนักศึกษารหัส55 ทุกคณะ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์รหัส53) ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์2558 เวลา 16.00 - 20.30 น. ณ ห้อง CLB5202
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2558
 8.แจ้งนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 รับบัตรนักศึกษาที่ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด้วยตัวเอง
ที่ ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 9.แจ้งนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนระดับปริญญาโท-เอก(ด่วนมากที่สุด)
ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านระบบReg. และชำระเงินตามที่ปฏิทินกำหนด หากไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนกรุณาแจ้ง สนง.บริหารบัณฑิตฯ โดยด่วนโทร 045-353130 หรือ www.facebook.com/GradUBU
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2558
 10.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 11.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
12 มกราคม-3 เมษายน 2558 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักประจำปีการศึกษา 2558 ทาง www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพัก   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2557
 12.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 13.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -