เมนูหลัก

 
ประกาศเปิด-ปิดระบบการใช้งานบริการผ่านเว็บไซต์ REG


ด้วยมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการปรับปรุงการใช้งานระบบ REG จึงได้กำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดระบบดังนี้
ปิดระบบการใช้งานเว็บไซต์ REG วันที่ 25-30 มิ.ย.59 และ เปิดระบบวันที่ 1 ก.ค.59 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวก     

กองบริการการศึกษา         


เวลา   และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels