11/26/2015 10:15:00 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เปลี่ยนแปลงวันสอบ(ด่วนมากที่สุด)
เปลี่ยนแปลงวันสอบวิชา 1902204 Health Education and Behavioral Science จากเดิม วันที่ 18 ธค.58 เวลา 13.00-16.00น.ห้อง CMP103 เป็นวันที่ 17ธค.58 เวลา 09.00-12.00น. ห้อง CMP103
ประกาศโดย   วแพทย์ฯ   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 2.กำหนดการตรวจสอบภาระคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
กรรมการคุมสอบสามารถตรวจสอบภาระคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้กรรมการคุมสอบที่ตรวจสอบก่อน วัน - เวลา ดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2558
 3.นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ให้ติดต่องานทะเบียนฯ โดยด่วน (คลิก)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ติดต่องานทะเบียนฯโดยด่วน (คลิกดูรายชื่อได้ที่หัวข้อ) ติดต่อคุณภูเบศวร์ ใจสำราญ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2558
 4.กำหนดจัดเก็บค่าหอพักงวดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดต่อชำระเงิน ที่ เจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานหอพักนักศึกษาในวัน เวลาราชการ ภายในเดือนธันวาคม 2558 โดยตรวจสอบหนี้ค่าหอพักในระบบ Reg. ได้ตั้งแต่บัดนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ที่ฝ่ายหอพักนักศึกษา ในวัน เวลา ราชการ
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
 5.กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต รอบที่5 (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2558 ณ. บริเวณโรงอาหารกลาง 2 เวลา 08.30-16.30 น.
ประกาศโดย   ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2558
 6.ประกาศรายชื่อ นศ.ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันฯ 1/2558 (คลิกที่นี่)(ด่วนมากที่สุด)
ให้ นศ.ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ดำเนินการชำระเงินตามวัน เวลาที่แจ้งในประกาศฉบับนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2558
 7.การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 (สามารถคลิกดูประกาศและแบบฟอร์มขอผ่อนผัน ตามเอกสารแนบ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2558
 8.ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 2558 (คลิกที่นี้)(ด่วนมากที่สุด)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 (สามารถคลิกดูได้ที่หัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
 9.นักศึกษาสามารถยื่นขอเอกสารทางการศึกษาต่างๆได้ที่งานทะเบียนฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถยื่นขอรับเอกสารทางการศึกษาต่างๆ สำหรับใช้ในการนำไปแนบเบิก หรือ ขอทุน ได้ที่งานทะเบียนฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (คลิกหัวข้อเพื่อดูค่าธรรมเนียมการให้บริการ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 10.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 11.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 12.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    contact staff : -